Privacy beleid

Slotencentrale nv hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:

Slotencentrale nv
Gentsesteenweg 125 - 2800 Mechelen
info@slotencentrale.be – 080099203 

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan bovenstaand adres gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Slotencentrale nv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.slotenmaker.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk www.slotenmaker.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

© 2023 Slotencentrale NV. Alle rechten voorbehouden.

Gentsesteenweg 125, 2800 Mechelen. BTW BE0449.983.889. Algemene voorwaarden | Privacy Beleid

Neem ook een kijkje op Slotenmaker.be